Motordrevet maskin, type FXM-N

Drivkilde:                    Innebygget Diprofil mikromotor. Må kobles til kontroll DPU-3 eller 
TPU-20 
Hastighet, maks.:  Ved 32V spenning fra DPU-3/TPU-20 
Anbefalt hastighet:  5000-6000 slag/min..
<5000 for slaglengde over 4 mm.
Slaglengde:  0 - 6 mm
Anbefalt slaglengde:  0,5 - 3 mm 
Verktøy holder:  For 2 til 6,4 mm skaft. 
Verktøy vekt:  Maks. 34 g, anbefalt 1-15 g
Kraft, mating:  2 - 12 N (avhengig av verktøytype). 
Maskinvekt  Ca. 860 g