Rød verktøyfjær 10x64mm (MR10 - 064)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

10 5 64 10,7