Rød verktøyfjær 50x89mm (MR50 - 089)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

50 25 89 288