Utstøter med kont hode dia. 4,1 X 200 form D (33111-4,1-200)

 D1 d1 k L1
4,1 5 1,71 200