Utstøter med kont hode dia. 4,2 X 200 form D (33111-4,2-200)

 D1 d1 k L1
4,2 5 1,63 200