Varmepasta

Varmepasta for bedring av varmeovergang mellom varmeelementer og gods.

En mindre god tilpassing mellom et varmeelement og nozzelen elementet skal varme opp, kan i værste fall føre til overoppheting og avbrenning av elementet. 
Ved bruk av varmepasta kan varmeovergangen bedres vesentlig.