Blå verktøyfjær 13x305mm (MB13 - 305)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

12,5 6,3 305 2,1