Blå verktøyfjær 13x89mm (MB13 - 089)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

10 5 89 8,4