Blå verktøyfjær 16x38mm (MB16 - 038)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

16 8 38 33,9