Blå verktøyfjær 25x32mm (MB25 - 032)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

25 12,5 32 118