Blå verktøyfjær 32x203mm (MB32 - 203)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

32 16 203 28,9