Blå verktøyfjær 40x102mm (MB40 - 102)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

40 20 102 81