Blå verktøyfjær 50x160mm (MB50 - 160)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

50 25 160 76