Forlengelse for fast koblingsbro, 1/8", 20mm. (B 1818/20)

Gjenger H2 D2 Løp
BSP 1/8" 20 14 6