Grønn verktøyfjær 16x25mm (MV16 - 025)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

16 8 25 23,4