Grønn verktøyfjær 16x51mm (MV16 - 051)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

16 8 51 15,7