Grønn verktøyfjær 20x51mm (MV20 - 051)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

20 10 51 24,5