Grønn verktøyfjær 25x115mm (MV25 - 115)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

25 12,5 115 18,7