Grønn verktøyfjær 25x139mm (MV25 - 139)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

25 12,5 139 15,3