Grønn verktøyfjær 40x139mm (MV40 - 139)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

40 20 139 32