Grønn verktøyfjær 63x127mm (MV63 - 127)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

63 38 127 103