Gul verktøyfjær 20x139mm (MG20 - 139)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

20 10 139 43