Gul verktøyfjær 32x102mm (MG32 - 102)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

32 16 102 155