Gul verktøyfjær 40x305mm (MG40 - 305)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

40 20 305 87,8