CAP19 SILI Klemhylse for slange, Ø19 utv. og Ø13 innv