Klemhylse for slange, Ø23 utv. og Ø13 innv (TFK2313 - CAP24)