LKD 981/250 Koblingsbro, serie 90, 250mm, med ventil

Serie L H
9 125 53