Koblingsbro, serie 90, 500mm, med ventil (LKD 981/500)

Serie L H
9 500 53