M8 Gjengeelektrode kobber (07.04.008)

Dimensjon
T
Stig. Du L Lt Di C
M8 1,25 6,3 80 50 2,2 0,7