0201021 Reiniger SE formrenser, 500 ml, aerosolkanne

Rensemiddel

Ved støping av plastdetaljer kan det bygge seg opp rester av plast i verktøyet. Dette foringer kvaliteten på produktene. Renser SE er utviklet for å hindre denne oppbyggingen. Spray på SE når verktøyet er i åpen tilstand og la det stå i noen sekunder. Start støpingen igjen og plastrestene vil komme ut med de neste 3-5 bitene. SE hindrer ikke groing, så prosessen må gjentas med jevne mellomrom. Bruk gjerne faste intervaller alt etter hvor fort plastrestene bygger seg opp.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad