0111021 Renseveske Bunol BP 30 10L kanne (Pris er pr. liter)

Rensemiddel.

Effektivt rensemiddel for EDM maskiner. Fjerner avfallstoffer etter eroderingsprosessen.

Leveres i 10 liters plastkanner. (Pris er angitt pr. liter)

HMS datablad