Utstøter med kont hode dia. 1,2 X 200 form D (33111-1,2-200)

 D1 d1 k L1
1,2 2 1,19 200