Utstøter med kont hode dia. 1,3 X 200 form D (33111-1,3-200)

 D1 d1 k L1
1,3 2 1,11 200