Utstøter med kont hode dia. 1,4 X 100 form D (33111-1,4-100)

 D1 d1 k L1
1,4 2,2 1,19 100