Utstøter med kont hode dia. 1,5 X 100 form D (33111-1,5-100)

 D1 d1 k L1
1,5 2,2 1,11 100