Utstøter med kont hode dia. 1,6 X 100 form D (33111-1,6-100)

 D1 d1 k L1
1,6 2,2 1,28 100