Utstøter med kont hode dia. 1,7 X 160 form D (33111-1,7-160)

 D1 d1 k L1
1,7 2,5 1,19 160