Utstøter med kont hode dia. 1,8 X 125 form D (33111-1,8-125)

 D1 d1 k L1
1,8 2,8 1,37 125