Utstøter med kont hode dia. 1,9 X 160 form D (33111-1,9-160)

 D1 d1 k L1
1,9 2,8 1,28 160