Utstøter med kont hode dia. 10,0 X 100 form D (33111-10,0-100)

 D1 d1 k L1
10,0 12 2,73 100