Utstøter med kont hode dia. 16,0 X 200 form D (33111-16,0-200)

 D1 d1 k L1
16,0 18 3,23 200