Utstøter med kont hode dia. 2,0 X 160 form D (33111-2,0-160)

 D1 d1 k L1
2 3 1,37 160