Utstøter med kont hode dia. 2,1 X 100 form D (33111-2,1-100)

 D1 d1 k L1
2,1 3,2 1,45 100