Utstøter med kont hode dia. 2,1 X 160 form D (33111-2,1-160)

 D1 d1 k L1
2,1 3,2 1,45 160