Utstøter med kont hode dia. 2,2 X 125 form D (33111-2,2-125)

 D1 d1 k L1
2,2 3,2 1,37 125