Utstøter med kont hode dia. 2,3 X 100 form D (33111-2,3-100)

 D1 d1 k L1
2,3 3,5 1,54 100