Utstøter med kont hode dia. 2,4 X 160 form D (33111-2,4-160)

 D1 d1 k L1
2,4 3,5 1,45 160