Utstøter med kont hode dia. 2,5 X 100 form D (33111-2,5-100)

 D1 d1 k L1
2,5 3,5 1,37 100