Utstøter med kont hode dia. 2,5 X 200 form D (33111-2,5-200)

 D1 d1 k L1
2,5 3,5 1,37 200