Utstøter med kont hode dia. 2,6 X 100 form D (33111-2,6-100)

 D1 d1 k L1
2,6 4 1,71 100